Skip to main content
02 augustus 2023

PsyGlobal in gesprek met: Baer Jonkers, co-founder PsyGlobal

“Vier jaar geleden sprak ik een Iraanse meneer, mijn leeftijd, opgeleid als psycholoog en in Teheran tien jaar lang in psychiatrische klinieken gewerkt. Hij wist echt waar hij over praatte”, vertelt Baer Jonkers. Deze man was net statushouder geworden in Nederland, woonde met zijn vrouw en twee kinderen op een klein appartement in Amsterdam, en kon geen baan vinden. “Het is toch ongelofelijk dat die man daar zat, een bak ervaring, en dat hij dan niet kan werken? Terwijl er zoveel mensen zijn met dezelfde taal en cultuur die hulp nodig hebben.”

Directeur zorg en directeur bedrijfsvoering

Baer Jonkers

Baer Jonkers start zijn carrière als psycholoog bij een grote GGZ-instelling. Na ongeveer 7 jaar als behandelaar laat hij zich omscholen richting manager bedrijfsvoering. “Het werk als psycholoog was te passief voor mij. Ik moest te veel stilzitten.” Via een gemeenschappelijke vriendin komt Baer begin 2022 in contact met Esther, die het idee voor PsyGlobal met hem deelt. Baer is enthousiast, stapt in, en zo kreeg PsyGlobal direct een directeur zorg (Esther) en een directeur bedrijfsvoering (Baer). Een gouden combinatie, zo blijkt.

Al vrij snel komt de focus bijna volledig te liggen op Oekraïne. Dan ontstaat ook de samenwerking met de Opora Foundation (samengebracht in het Empatia programma).

Grote ambitie voor PsyGlobal

“Over vijf jaar is PsyGlobal dé specialist op het gebied van het enerzijds vinden van anderstalige psychologen en hen anderzijds zo snel mogelijk aan het werk te krijgen bij Nederlandse GGZ instellingen”, zegt Baer. Idealiter weet PsyGlobal dan precies per nationaliteit en per situatie welke route er bewandeld moet worden om psychologen zo snel mogelijk te screenen, diploma’s te valideren etc. Voor elke nationaliteit, en voor zowel online als offline therapie.

Op die manier is PsyGlobal in staat om flexibel mee te bewegen met dat wat er in de wereld gebeurt. Of het nou gaat om een oorlog of een natuurramp, er staan psychologen klaar om mensen met psychische klachten op te vangen.

Daarnaast gelooft Baer ook heel sterk in het trainings- en intervisie programma om alle psychologen zo snel mogelijk kennis te laten maken met bijvoorbeeld de methodieken die in Nederland vaak ingezet worden: ”Je wilt dat anderstalige psychologen ondersteuning krijgen en getraind worden in behandelmethodieken die evidence-based zijn en in Nederland belangrijk zijn bij de uitvoering van het werk als psycholoog. Denk daarbij aan CGT, EMDR of SFT.”

Pionierende GGZ-instellingen

Met een database vol anderstalige psychologen lijkt de ambitie van PsyGlobal haalbaar. De uitdaging nu is om GGZ-instellingen te vinden die met anderstalige psychologen willen werken. De feedback die vaak terugkomt is dat GGZ-instellingen al zoveel aan hun hoofd hebben. Dat het werken met een anderstalige psycholoog te veel moeite kost. Dat vindt Baer erg jammer. Hij nodigt GGZ-instellingen van harte uit met hem in gesprek te gaan zodat eventuele barrières en twijfels weggenomen kunnen worden. “We merken dat, als we een Oekraïens sprekende psycholoog helpen aan een baan bij een GGZ instelling, de cliënten vanzelf komen.” Bovendien zet je je als GGZ-instelling op deze manier in voor het maatschappelijk belang. Je steekt je nek uit voor mensen in nood. En dan kies je ervoor om het niet allemaal zelf te willen doen, maar om mensen een betaalde baan te geven. Die mensen kunnen een toekomst opbouwen, sneller integreren.

Wilt u als GGZ-instelling samenwerken met een anderstalige psycholoog? Vul dan ons formulier in, dan gaan wij op zoek naar de juiste kandidaat voor uw organisatie.

Baer vertelt dat hij van de GGZ-instellingen waar al een psycholoog via PsyGlobal werkzaam is, de feedback krijgt dat ze blij verrast zijn over hoe gemakkelijk het gaat. De psychologen zijn slimme, capabele mensen, er wordt goed gecommuniceerd, en – het belangrijkste – er worden mensen geholpen. “Je bent Oekraïner, je komt in Nederland aan en dan kun je binnen de reguliere systemen aankloppen bij een psycholoog in je eigen taal. Dat vind ik heel mooi.”

Blijven verbeteren

Ondertussen gaat PsyGlobal door met het optimaliseren van het programma. Daarbij hoort ook het zorgen voor de psychologen zelf. “Psychologen vinden het fijn om zich in te zetten voor hun landgenoten, maar hebben zelf ook hun problemen of uitdagingen. Daarom organiseren we intervisie sessies, zodat ze hun ervaringen als behandelaar weer met elkaar kunnen delen.”

Ook Nederlandse psychologen kunnen een belangrijke rol spelen in de zorg voor Oekraïense en anderstalige cliënten. “Ga het gesprek aan met je manager”, zegt Baer. “Stel voor om voor een dag(deel) een anderstalige psycholoog neer te zetten binnen je organisatie. Of vraag of je – eventueel samen met een Oekraïense psycholoog – proactief een opvanglocatie mag bezoeken om te kijken of je daar kunt helpen. Zo zorg je mogelijk ook weer voor een toestroom van patiënten bij jouw GGZ-instelling.”

Leren van elkaar

Het is volgens Baer een enorme verrijking om met anderstalige psychologen samen te werken. “Je kunt zoveel leren door alleen al anderen aan het werk te zien”, zegt hij. Het besef dat de manier waarop je altijd werkt niet de enige (juiste) manier is, het gebruik van andere technieken, een ander referentiekader; het kan je allemaal zoveel brengen. Ook het leren over andere culturen is een verrijking. “Ik hoorde van de week het verhaal van een Eritreeër, die helemaal onderuitgezakt tegenover zijn huisarts zat. De huisarts dacht dat deze man ongeïnteresseerd was. Het bleek echter dat in Eritrea mensen zich soms lager positioneren dan iemand waar ze respect voor hebben. Dat doen ze juist om dat respect te uiten. Als je dat weet komen dingen in een volkomen ander perspectief.”

En hoe is het afgelopen met de Iraanse psycholoog?

Een week geleden vindt Baer per toeval het whatsapp gesprek van vier jaar geleden terug in zijn telefoon. Hij besluit de man een bericht te sturen. Hij krijgt direct een reactie, in foutloos Nederlands. De man vertelt dat hij fulltime als behandelaar in dienst is bij een Nederlandse GGZ instelling. “Dat zo iemand dan toch zijn weg heeft gevonden in het systeem en nu een fulltimebaan heeft in zijn vakgebied. Dat is toch fantastisch?”