Skip to main content
15 July 2024

PsyGlobal Recruitment Process Outsourcing

PsyGlobal matcht anderstalige ggz-professionals met Nederlandse organisaties. Op het moment dat een Nederlandse GGZ-instelling, huisartsenpraktijk, gemeente of GGD op zoek is naar een anderstalige professional kunnen wij ingeschakeld worden. PsyGlobal heeft inmiddels een pool opgebouwd van goed gekwalificeerde ggz-professionals die op korte termijn geplaatst kunnen worden als basispsycholoog, POH-GGZ, social worker of counselor. PsyGlobal ontzorgt organisaties in het proces van werven, selecteren, matchen en plaatsen, ook wel Recruitment Process Outsourcing (RPO) genoemd.

In dit artikel beschrijven we wat RPO precies is, wat de voordelen zijn van deze manier van werken, en hoe RPO met PsyGlobal er uit kan zien.

RPO 101

RPO, of Recruitment Process Outsourcing, is het overdragen van de verantwoordelijkheid voor het wervingsproces van een werkgever aan een externe specialist. Deze externe dienstverlener (in dit geval PsyGlobal) neemt verantwoordelijkheid voor het werven en selecteren van kandidaten namens de organisatie. De externe specialist voert taken uit als het plaatsen van vacatures, het screenen van cv’s, het uitvoeren van screening interviews, het coördineren van sollicitatiegesprekken en het afhandelen van de administratieve processen die verband houden met de werving van personeel. 

Recruitment Process Outsourcing

In het specifieke geval van PsyGlobal wordt niet alleen de werkgever ondersteund in het proces, maar ook de kandidaat. Zo geven we informatie over het proces van diploma validatie. Daarnaast helpen we de kandidaat bij het maken van een cv en in de voorbereiding van een interview. Tenslotte organiseren we intervisie en bieden we opleidingen en trainingen aan die van pas komen in hun toekomstige werk. Denk hierbij aan trainingen in Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR of Schema Focused Therapy (SFT), maar ook webinars over bijvoorbeeld beroepsethiek in Nederland.

 

Voordelen van RPO

Een eerste voordeel van RPO is tijdwinst. De externe recruiter neemt een groot deel van de werkzaamheden uit handen. Het vinden van kandidaten, het screenen, een eerste interview, het plannen van verdere gesprekken met de organisatie en indien nodig de onderhandeling met de kandidaat. En vervolgens ondersteunen we in administratieve taken als contracten en het verzamelen van de vereiste documentatie en indien nodig achtergrondcontroles. Behalve een significante tijdwinst, heeft RPO nog vele andere voordelen:

Omdat de externe specialist veel kennis heeft van de markt (en in het geval van PsyGlobal zelfs een pool van geschikte kandidaten) is werving vele malen efficiënter, sneller en daardoor voordeliger. PsyGlobal biedt de garantie dat ‘onze’ kandidaten beschikken over de juiste kennis en kunde en voldoen aan alle vereisten om werkzaam te mogen zijn in Nederland en in de specifieke functie waar het om gaat. De kwaliteit van de kandidaat is dus gegarandeerd. Bovendien bieden we ondersteuning in de onboarding, wat weer significante tijdwinst, maar ook een succesvolle integratie in de organisatie oplevert.

Tenslotte biedt RPO via PsyGlobal nog een specifiek voordeel, en dat is cultuursensitieve recruitment. Onze recruiters spreken de taal van de kandidaten en kennen culturele nuances die in het recruitmentproces van belang kunnen zijn. Er is geen kans op verwarring door taalbarrières of misverstanden door culturele verschillen. Bovendien kennen onze recruiters de kandidaten vaak persoonlijk, vanuit een sociaal netwerk, wat de kans op een goede match vergroot.

 

Hoe ziet Recruitment Process Outsourcing er bij PsyGlobal uit? 

Als u de wens heeft om een internationale ggz-professional aan te nemen, kunt u contact opnemen met PsyGlobal. U kunt hier direct een afspraak met ons inplannen.

Tijdens deze afspraak gaan we samen kijken wat uw wensen en voorkeuren zijn. Na de afspraak stellen we een opdrachtbevestiging voor u op. In deze Bevestiging van Opdracht herhalen we uw wensen herhalen en leggen we de volgende stappen aan u uit. Als u hiermee akkoord bent, gaan wij aan de slag met het vinden van de juiste kandidaat voor uw organisatie. Dit kan snel, omdat we inmiddels een uitgebreide database hebben met een groot aantal goed gekwalificeerde psychologen uit verschillende landen.

Op basis van uw wensen (taal, ervaring, beschikbaarheid, locatie en doelgroep) leggen we u de – volgens ons – best passende kandidaat aan u voor, middels een anoniem cv. Met deze kandidaat plannen we voor u een online sollicitatiegesprek in. Als er een match is, gaan we met die kandidaat verder in het proces. Zo niet, dan zullen we u een andere kandidaat voorstellen, tot er een match is. 

Zodra er een match is, kunt u de kandidaat zelf in dienst nemen of kiezen voor een uitzendingsconstructie. In dat laatste geval stelt PsyGlobal een inleenovereenkomst voor u, en een arbeidsovereenkomst voor de kandidaat op. De kandidaat komt dan dus in dienst bij PsyGlobal en wordt aan uw organisatie uitgezonden. PsyGlobal zal altijd marktconform inschalen volgens de geldende CAO waarbinnen de kandidaat gaat werken. Vanaf dat moment kan de kandidaat worden ingezet bij uw instelling. 

We zetten kandidaten voor minimaal acht uur per week in bij organisaties, maar we streven naar minimaal 24 uur per week. 

 

Hoe verder? 

Als er een anderstalige ggz-professional gestart is bij uw organisatie blijft PsyGlobal nauw betrokken, zowel met de kandidaat als met uw organisatie. We bieden de professional regelmatig trainingen en intervisie aan, en nemen op gezette tijden contact met u op om te horen hoe de samenwerking gaat. 

Het kan natuurlijk voorkomen dat de samenwerking niet goed verloopt, of dat de kandidaat toch geen juiste match is voor uw organisatie. Op dat moment gaan we in overleg op zoek naar een nieuwe match. Wij bieden u daarbij een garantieperiode van 6 maanden, waarin wij kosteloos een vervangende kandidaat voor u zoeken.

 

Wilt u ook samenwerken met een internationale ggz-professional binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Plan hier een afspraak in met onze accountmanager.

Bronnen:

https://www.randstadsourceright.com/our-solutions/rpo/what-is-rpo/

https://hetrecruitingkantoor.nl/vraag-antwoord/wat-is-recruitment-process-outsourcing/

https://mijnsalesrecruiter.nl/recruitment/proces/outsourcing-rpo/

https://www.adp.com/resources/articles-and-insights/articles/w/what-is-rpo-recruitment-process-outsourcing.aspx