Skip to main content

Ik werk bij een GGZ-instelling

Ik werk bij een GGZ-instelling

Ik ben behandelaar of medewerker bij een GGZ-instelling

En ik wil de niet-Nederlandssprekende cliënten op de wachtlijst van mijn instelling de beste zorg bieden

Wist u dat anderstalige psychologen, met een gevalideerd WO-diploma, in Nederland kunnen werken als basispsycholoog onder supervisie van een regiebehandelaar? PsyGlobal helpt u bij het werven, selecteren en plaatsen van deze anderstalige GGZ professionals binnen uw organisatie. Zo kunt u de beste en meest efficiënte cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg bieden aan uw anderstalige cliënten. Bovendien wordt zo uw huidige personeel ontlast en wachtlijsten verkort.

PsyGlobal is onderdeel van het Empatia Programma, samen met Vluchtelingenwerk Nederland en de Opora Foundation.

Meteen van start?

Download Pitch

Download hier onze korte Pitch Deck presentatie 

Afspraak maken

Boek hier een afspraak met onze accountmanager

Aanvraag doen

Vul direct uw aanvraag in voor een anderstalige professional

Waarom zou ik moeten kiezen voor een anderstalige GGZ professional?

De wachtlijsten in de zorg zijn lang. Te lang. In december 2022 waren er 84.000 mensen in afwachting van een aanmeldgesprek of behandeling in de GGZ (bron: nza.nl). Een significant deel van deze wachtlijsten bestaat uit niet-Nederlandssprekende cliënten. Dat kunnen ontheemden en vluchtelingen zijn, maar ook kennis- en arbeidsmigranten of expats.

Het leveren van de juiste psychische hulp aan deze groep anderstaligen lukt op het moment vaak niet optimaal. Er is natuurljk de taalbarrière waardoor er ofwel niet in de moedertaal ofwel met een tolk gewerkt wordt. Dit maakt behandelingen onnodig complex, inefficiënt en lang. Bovendien is er een verschil in cultuur, waarden en normen en mentaliteit tussen behandelaar en cliënt, wat een behandeling vaak minder effectief maakt.

Het inzetten van psychologen met dezelfde moedertaal en demografische achtergrond als de cliënt is een voor de hand liggende oplossing voor GGZ-instellingen. Natuurlijk is het werken met anderstalige psychologen iets uitdagender dan met Nederlandstalige GGZ-professionals. Anderstalige psychologen kunnen in Nederland alleen werken onder supervisie van een regiebehandelaar en dienen hun diploma’s te laten valideren door het Nuffic. Wij zijn er echter van overtuigd dat de inzet van psychologen die dezelfde taal en demografische achtergrond hebben als hun cliënten, en die vaak zelf te maken hebben gehad met dezelfde onfortuinlijke situaties, van onschatbare waarde zijn voor GGZ-instellingen en hun cliënten.

Wat kan PsyGlobal voor u betekenen?

How does the program work?
PsyGlobal maakt het proces van werven en plaatsen van anderstalige psychologen bij Nederlandse GGZ-instellingen mogelijk. Wij helpen de professionals met de validatie van hun diploma’s en bieden hen aanvullende behandelinhoudelijke trainingen en intervisie sessies aan. Daarnaast helpen wij Nederlandse GGZ-instellingen met het vinden van de juiste kandidaat / kandidaten en bieden we de mogelijkheid om deze mensen op basis van een uitzendovereenkomst in dienst te laten treden.

Hoe gaat het vinden en plaatsen van een GGZ professional in zijn werk?

Als u de wens heeft om een anderstalige GGZ professional aan te nemen omdat u een aantal anderstalige cliënten op uw wachtlijst heeft, kunt u contact opnemen met PsyGlobal. U kunt hier direct een afspraak met ons inplannen.

Tijdens deze afspraak gaan we samen kijken wat uw wensen en voorkeuren zijn. Na de afspraak stellen we een samenwerkingsvoorstel voor u op, waarin we uw wensen herhalen en de volgende stappen aan u uitleggen. Als u hiermee akkoord bent, gaan wij aan de slag met het vinden van de juiste kandidaat voor uw organisatie. Dit kan vrij snel, omdat we inmiddels een uitgebreide database hebben met een groot aantal goed gekwalificeerde psychologen uit verschillende landen.

Op basis van uw wensen (taal, ervaring, behandelmethode) leggen we een aantal kandidaten aan u voor middels een anoniem CV. U selecteert hier een aantal profielen uit, waarna we een korte online kennismaking inplannen met de kandidaat en de instelling. Als er een match is, kunt u de kandidaat zelf in dienst te nemen of te kiezen voor een detacheringsconstructie. In dat laatste geval stelt PsyGlobal een inleenovereenkomst voor u, en een arbeidsovereenkomst voor de kandidaat op. De voorwaarden hiervoor stellen we samen op in een tweede gesprek. We bespreken voor hoeveel uur u de kandidaat wilt inzetten en tegen welk tarief. De kandidaat komt dan dus in dienst bij PsyGlobal. PsyGlobal zal altijd marktconform inschalen volgens de geldende CAO waarbinnen de kandidaat gaat werken.

Vanaf dat moment kan de kandidaat worden ingezet als basispsycholoog bij uw instelling. Omdat de basispsycholoog altijd onder regie en supervisie van een BIG geregistreerde zorgprofessional (regiebehandelaar) werkt, blijft de instelling verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de behandeling. Dit is in lijn met de reguliere werkwijze binnen de GGZ.

FAQ over de samenwerking met PsyGlobal

Terminologie

Wat is “MHO”?

Acroniem MHO betekent “Mental Health Organisation” en is een Engelse vertaling van GGZ instelling

Wat is “MHP”?

Acroniem MHP betekent “Mental Health Professional” – een zorgverlener in de gezondheidszorg, die diensten aanbiedt met als doel het verbeteren van de geestelijke gezondheid van een individu of het behandelen van psychische stoornissen.

Wat is “directe” en “indirecte” werktijd van de MHP?

De directe werktijd is de tijd die de MHP besteedt aan direct contact met de patiënt.
De indirecte werktijd is de tijd die de MHP besteedt aan patiëntgerelateerde werkzaamheden zoals administratie en registratie zonder direct contact met de patiënt besteedt.

Wat is patient-gebonden werktijd en niet-patientgebonden werktijd?

Een klein deel van je werktijd wordt ook besteed aan niet-patientgebonden, andere zaken zoals bijvoorbeeld intervisie en pauze.

Samenwerking PsyGlobal

Wat gebeurt er indien de MHO besluit om niet meer samen te werken met de MHP?

Wanneer de MHO besluit om niet meer samen te werken met de MHP, zal PsyGlobal een zogenoemende outtake uitvoeren. De outtake is een evaluatie gesprek met de MHO om te bepalen hoe de samenwerking is verlopen. Tevens nemen wij contact op met de MHP om te bepalen of hij/zij wilt dat PsyGlobal naar een nieuwe organisatie zoekt waar hij/zij kan werken.

Wat gebeurt er als de MHP ziek is?

Als de MHP voor een korte periode ziek is (een aantal dagen tot 2 werkweken), zoekt PsyGlobal niet direct vervanging. Als de MHP voor langere periode wegens ziekte niet kan werken (langer dan 2 weken), gaat PsyGlobal met de MHO in overleg om te bepalen of wij een vervanger moeten zoeken en waar deze MHP aan moet voldoen. Omdat PsyGlobal beschikt over een breed netwerk van (actieve) MHPs die vaak ook online beschikbaar zijn, kan vaak al op korte termijn een (online) oplossing gevonden worden.

Hoe verloopt de financiering?

Stap 1 – Een MHP werkt als basispsycholoog onder supervisie van een regiebehandelaar die al bij de MHO werkt.
Stap 2 – De MHP voert (het grootste gedeelte van) de behandeling uit en registreert de werkzaamheden in het zorgdossier van de MHO.
Stap 3 – De MHO declareert de geleverde zorg die door de MHP is geregistreerd bij de zorgverzekeraar.
Stap 4 – PsyGlobal betaalt de MHP na afloop van elke maand de gewerkte uren uit conform afspraken.
Stap 5 – PsyGlobal factureert de gewerkte uren van de MHP na afloop van elke maand aan de MHO conform de afspraken.

Als ik wil samen werken met een MHP, kan dat dan flexibel?

PsyGlobal kan MHPs aanbieden op basis van een contract van minimaal 8 uur per week. Bij voorkeur plaatsen wij MHPs minimaal 24 uur per week. Werkt een MHP meer uren per week dan gecontracteerd, dan kan de MHO een overzicht van extra gewerkte uren na afloop van elke maand toesturen. Deze brengt PsyGlobal dan nog apart in rekening. In overleg met de MHO kan er ook voor gekozen worden om het contract uit te breiden.

Welke gewerkte uren van de MHP worden aan de MHO gefactureerd?

De MHO heeft de verantwoordelijkheid om de gecontracteerde uren van de MHP “productief” te laten zijn. In de regel komt dit er op neer dat een MHP het grootste gedeelte van zijn/haar werktijd moet besteden aan patienten. Dit betreft de directe werktijd (direct contact met de patient) als de indirecte werktijd (patientgerelateerde werkzaamheden zoals administratie en registratie zonder direct contact met de patient).

Supervisie, wie is hier voor verantwoordelijk?

Het bieden van supervisie aan een MHP is erg belangrijk en valt onder de verantwoordelijkheid van de MHO. Immers, alle behandelingen die de MHP uitvoert en de eventuele uitdagingen die de MHP hierin ervaart, moeten besproken kunnen worden met ervaren collega’s in het team van de MHO. PsyGlobal biedt aanvullend trainingen en intervisie aan alle MHPs die vanuit PsyGlobal werkzaam zijn.

Valt supervisie onder werktijd?

Ja, net als bij psychologen die in loondienst bij de MHO zijn, valt supervisie onder werkwerktijd en moet de MHP hierin gefaciliteerd worden. PsyGlobal heeft de overtuiging dat het bieden van zorg een continu leerervaring is waarbij reflectie en samenwerking cruciaal is.

Ik wil als MHO iemand in dienst nemen nadat de psycholoog bij ons eerder via PsyGlobal gedetacheerd was. Kan dat? En hoe werkt dat dan?

Het is opdrachtgever niet toegestaan om met door PsyGlobal bemiddelde medewerkers zelf direct of indirect een overeenkomst aan te gaan. Echter, wanneer een MHP via PsyGlobal minimaal 12 maanden en/of minimaal 1664 uur bij de MHO heeft gewerkt, kan de MHP zonder restricties bij de MHO in dienst. Indien de wens is om hier van af te wijken vinden PsyGlobal en MHO een passende alternatieve oplossing.

Wat zijn de algemene voorwaarden van een inleenovereenkomst bij PsyGlobal?

Download hier het overzicht met de algemene en specifieke voorwaarden van PsyGlobal