Ik werk bij een GGZ-instelling

Image

Ik ben behandelaar of medewerker bij een GGZ-instelling

En ik wil graag anderstalige GGZ professionals inzetten voor niet-Nederlandssprekende cliënten

PsyGlobal helpt u bij het werven, selecteren en plaatsen van anderstalige GGZ professionals. U kunt in de curatieve GGZ met basispsychologen werken die onder supervisie van een regiebehandelaar (BIG geregistreerd) de behandeling uitvoeren. Basispsychologen kunnen dit doen als zij WO geschoold zijn en (indien niet in Nederland opgeleid) hun diploma gevalideerd is door Nuffic of IDW. Op deze manier wordt uw huidige personeel ontlast en wachtlijsten verkort. Behandelingen worden eenvoudiger, effectiever en korter.

PsyGlobal is onderdeel van het Empatia Programma, samen met Vluchtelingenwerk Nederland en de Opora Foundation.

Waarom zou ik moeten kiezen voor een anderstalige GGZ professional?

De wachtlijsten in de zorg zijn lang. Te lang. In december 2022 waren er 84.000 mensen in afwachting van een aanmeldgesprek of behandeling in de GGZ (bron: nza.nl). Een significant deel van deze wachtlijsten bestaat uit niet-Nederlandssprekende cliënten. Dat kunnen ontheemden en vluchtelingen zijn, maar ook kennis- en arbeidsmigranten of expats.

Het leveren van de juiste psychische hulp aan deze groep anderstaligen lukt op het moment vaak niet optimaal. Er is natuurljk de taalbarrière waardoor er ofwel niet in de moedertaal ofwel met een tolk gewerkt wordt. Dit maakt behandelingen onnodig complex, inefficiënt en lang. Bovendien is er een verschil in cultuur, waarden en normen en mentaliteit tussen behandelaar en cliënt, wat een behandeling vaak minder effectief maakt.

Het inzetten van psychologen met dezelfde moedertaal en demografische achtergrond als de cliënt is een voor de hand liggende oplossing voor GGZ-instellingen. Natuurlijk is het in dienst nemen van anderstalige psychologen niet zo gemakkelijk als Nederlandstalige GGZ-professionals. Anderstalige psychologen kunnen in Nederland alleen werken onder supervisie van een regiebehandelaar en dienen hun diploma’s te laten valideren door het Nuffic. Wij zijn er echter van overtuigd dat de inzet van psychologen die dezelfde taal en demografische achtergrond hebben als hun cliënten, en die vaak zelf te maken hebben gehad met dezelfde onfortuinlijke situaties, van onschatbare waarde zijn voor GGZ-instellingen en hun cliënten.

Wat kan PsyGlobal voor u betekenen?

PsyGlobal maakt het proces van werven en plaatsen van anderstalige psychologen bij Nederlandse GGZ-instellingen mogelijk. Wij helpen de professionals met het vertalen en valideren van hun diploma’s en bieden hen aanvullende behandelinhoudelijke trainingen en intervisie sessies aan. Daarnaast helpen wij Nederlandse GGZ-instellingen met het vinden van de juiste kandidaat / kandidaten en bieden we de mogelijkheid om deze mensen op basis van een inleenovereenkomst in dienst te laten treden.
Hoe gaat het vinden en plaatsen van een GGZ professional in zijn werk?

Hoe gaat het vinden en plaatsen van een GGZ professional in zijn werk?

Als u de wens heeft om een anderstalige GGZ professional aan te nemen omdat u een aantal anderstalige cliënten op uw wachtlijst heeft, kunt u contact opnemen met PsyGlobal. Wij gaan voor u aan de slag met het vinden van de juiste kandidaat. We hebben een uitgebreide database met een groot aantal goed gekwalificeerde psychologen uit verschillende landen.

U kunt hier ons Aanvraagformulier vinden. Wanneer u deze invult geeft dit ons een goed beeld van waar u precies naar op zoek bent. Zodra wij uw ingevulde formulier hebben ontvangen nemen wij contact met u op voor een online kennismaking.

Op basis van uw wensen (taal, ervaring, behandelmethode) leggen we een aantal kandidaten aan u voor middels een pseudo-anoniem CV. U selecteert hier een aantal profielen uit, waarna we een korte online kennismaking inplannen met de kandidaat en de instelling. Als er een match is, stelt PsyGlobal een zogeheten inleenovereenkomst voor u op. De voorwaarden hiervoor stellen we samen op in een tweede gesprek. We bespreken voor hoeveel uur u de kandidaat wilt inzetten en tegen welk tarief. Op basis daarvan stelt PsyGlobal een arbeidsovereenkomst op met de kandidaat. De kandidaat komt dus in dienst bij PsyGlobal. PsyGlobal zal altijd marktconform inschalen volgens de geldende CAO waarbinnen de kandidaat gaat werken.

Vanaf dat moment kan de kandidaat worden ingezet als basispsycholoog bij uw instelling. Omdat de basispsycholoog altijd onder regie en supervisie van een BIG geregistreerde zorgprofessional (regiebehandelaar) werkt, blijft de instelling verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de behandeling. Dit is in lijn met de reguliere werkwijze binnen de GGZ.

FAQ over de samenwerking met PsyGlobal

Terminologie

Wat is "MHO"?
Wat is "MHP"?
Wat is "directe" en "indirecte" werktijd van de MHP?
Wat is patient-gebonden werktijd en niet-patientgebonden werktijd?

Samenwerking PsyGlobal

Wat gebeurt er indien de MHO besluit om niet meer samen te werken met de MHP?
Wat gebeurt er als de MHP ziek is?
Hoe verloopt de financiering?
Als ik wil samen werken met een MHP, kan dat dan flexibel?
Welke gewerkte uren van de MHP worden aan de MHO gefactureerd?
Supervisie, wie is hier voor verantwoordelijk?
Valt supervisie onder werktijd?
Ik wil als MHO iemand in dienst nemen nadat de psycholoog bij ons eerder via PsyGlobal gedetacheerd was. Kan dat? En hoe werkt dat dan?
Wat zijn de algemene voorwaarden van een inleenovereenkomst bij PsyGlobal?
Meld u aan voor de PsyGlobal nieuwsbrief
* = verplicht veld
MENU