Skip to main content
 • PsyGlobal
  Connecting beyond borders

  PsyGlobal koppelt anderstalige GGZ professionals aan Nederlandse organisaties, zodat anderstalige (en vaak ontheemde) mensen met psychische klachten geholpen kunnen worden door professionals met dezelfde taal en culturele achtergrond
 • PsyGlobal
  Connecting beyond borders

  PsyGlobal connects non-native Mental Health Professionals to Dutch organisations, resulting in non-native (and often displaced) clients in need of mental health care getting help from professionals with the same language and cultural background
  I am a mental health professional looking for work

  I am a Mental Health Professional

  If you’ve worked as a Mental Health Professional in your home country and want to continue your profession while being in the Netherlands, PsyGlobal helps you find a job within a Dutch organisation, either as basic psychologist, social worker, counselor or mental health assistant. 

  Ik werk bij een GGZ-instelling

  Ik werk in een Nederlandse organisatie

  PsyGlobal helpt GGZ-instellingen, gemeenten, huisartsenpraktijken en GGD’s bij het werven, plaatsen en ondersteunen van anderstalige GGZ professionals. Hierdoor worden wachtlijsten korter, huidig personeel ontlast en mensen beter geholpen. 

  Are you looking for a Ukrainian psychologist for yourself or your client?

  The Empatia program helps you to find a Ukrainian Mental Health Professional near you

  Wie wij zijn

  PsyGlobal zet zich in om anderstalige GGZ-professionals te koppelen aan Nederlandse GGZ-instellingen, huisartsenpraktijken, GGD’s en gemeenten. Op die manier krijgen buitenlandse professionals een betaalde baan die past bij hun opleiding en achtergrond. Dit helpt niet alleen bij de integratie in het nieuwe thuisland, het geeft de psychologen en therapeuten ook zingeving en eigenwaarde. Tegelijkertijd zorgt PsyGlobal er op deze manier voor dat cliënten met psychische klachten, die niet de Nederlandse taal machtig zijn, toegang hebben tot cultuursensitieve preventieve of curatieve geestelijke gezondheidszorg, in hun moedertaal.

  PsyGlobal werkt als tussenpersoon: Enerzijds ondersteunen wij organisaties bij de werving en selectie van professionals. Anderzijds ondersteunen we de professionals in het sollicitatieproces en bieden we hen na plaatsing vakinhoudelijke trainingen en intervisie aan.

  Who we are

  PsyGlobal helps foreign mental health professionals residing in the Netherlands to secure a paid job that matches their education and background. This means you can continue your career in mental health care while you are living here. On top of that, providing psychological care to fellow migrants, in their native language, gives therapists a feeling of purpose.

  PsyGlobal functions as an intermediary. On the one hand, we help foreign professionals in the application process for vacancies in the field of psychology, social work and counseling. We help with the paperwork, prepare for interviews and give guidance in the process of contracts and onboarding. After placement, we also provide vocational training and peer supervision sessions.

  On the other hand, we support organizations that want to hire foreign professionals. We help with the recruitment and selection, and with the necessary paperwork and contracts.